Lessenrooster Grafische Technieken

Algemene doelstellingen

  • De leerlingen verwerven een deel algemene kennis en vaardigheden met betrekking tot grafisch design, lay-out, opmaak en conceptontwikkeling.
  • De leerlingen verwerven een deel algemene kennis en vaardigheden met betrekking tot minimum twee printmedia (Offset en procédé naar keuze).
  • De leerlingen verwerven een deel algemene kennis en vaardigheden met betrekking tot multimedia (Schermpresentatie).

Technische onderdelen:

  • Lay-out/ontwerpen.
  • Verschillende druktechnieken aanleren.
  • Ontwikkelen van kwaliteitsvolle producties, rekening houden met de grafische eisen.
  • Beeldbewerking op eigen of aangeleverd materiaal
  • Creatief ontwerpen en vervaardigen van gedrukte producten.

De leerlingen media (grafisch, illustratief, interactief …) worden opgeleid voor een taak in de sector van de grafische communicatie. Het is de bedoeling dat een boodschap (van een opdrachtgever) visueel vertaald wordt naar een (vooraf bepaalde) doelgroep. Dit veronderstelt dat de student zelf in staat moet zijn om boodschappen te analyseren en te interpreteren zodat hij na experiment, geschikte visuele maatregelen en vormen kan realiseren en die maximaal kan communiceren.

De afgestudeerde (na de derde graad) moet ook in staat zijn het grafische werk (print of multimedia) op een gedegen manier te presenteren.

In deze studierichting vertrekt men van een bestaand productconcept dat moet gerealiseerd worden (creatief ontwerpen en vervaardigen van gedrukte en digitale producten). In de tweede graad wordt de basis gelegd waaruit de jongere georiënteerd wordt naar de derde graad ‘Printmedia’(periodieken, gelegenheiddrukwerk en verpakking) of ‘Multimedia’ (internetstructuren, digitale documenten en elektronische producten op vaste drager).

Lessenrooster