Lessenrooster

Meer info op Richtpunt campus Ninove

Inhoud technische vakken:

5 MM

Persoonlijke & professionele competenties

ICT recht: privacy wet & auteursrecht

Ontwerp & Lay-out

Digitaal tekenen: Illustrator

Grafische technieken & kunst

Beeldbewerking

Beeldbewerking: Photoshop

Animatie & interactief design

2D animatie: Flash

Tekst- en Beeldanimatie: After Effects

Gamedesign: Construct 3

Webdesign

Statische webdesign: HTML & CSS & Responsive webdesign (Bootstrap)

Printdesign

Opmaak: Indesign: Grafisch proces & PDF

6 MM

Persoonlijke & professionele competenties

GIP- & -begeleiding

Calculatie: kostprijsberekening

2 weken stage

Ontwerp & Lay-out

Gevorderd Digitaal tekenen: Illustrator

Grafische technieken & kunst

3D -tekenen: Blender + voor 3D printer

Beeldbewerking

Gevorderd Beeldbewerking: Photoshop

Audiovisueel design

Theorie filmtechnieken & monteren: Première

Animatie & interactief design

Gevorderd Tekst- en Beeldanimatie: GIP

Gamedesign: Construct 3

Webdesign

Gamedesign: Construct 3

Dynamische webdesign: Database met MySQL, WordPress (blogs) en webwinkel

Apps ontwikkelen: App Inventor

Printdesign

Gevorderd Indesign: GIP